Východisko RS Poľany

Na prechádzky sa hodia scénericky pekné zmiešané porasty okolo strediska a čiatočne zalesnený priestor na juh od RS Poľany medzi tokmi Ondavy a Ondalíka. .
Čítajte viac...

Východisko RS Holčíkovce

Na nenáročné prechádzky poskytujú príležitosť lesíky pri vodnej ploche, ktoré miestami siahajú až za cestu Vranov nad Topľou – Stropkov. Smerom na juh možno okolo Domaše prejsť do RS Poľany a cestou cez hrádzu do Mládežníckej osady. Na dlhšie vychádzky je vhodný lesný komplex Stykovice za obcou Holčíkovce, rozprestierajúci sa medzi obcami Giglovce a Košarovce. Zalesnenou Šnidárkou prechádza červene značkovaná turistická cesta do obce Závada.
Túra „Tokajík – Piskorovce – Šnidárka“ 
Čítajte viac...

Východisko RS Turany nad Ondavou

Na vychádzky sú vhodné lesné priestory smerom na východ v trojuholníku ohraničenom obcami a cestami Mrázovce – Tokajík – Vyšný Hrabovec s dominantami Čierťaž (400 m) a Hrabovská hora (298 m). Vhodný je aj lesný komplex s Baníkovom (416 m) na východ od obce Miňovce. Sú to členité, zalesnené kopce bez výhľadov.
Túra „Poznávací okruh“, orientačne náročná Čítajte viac...

Východisko RS Nová Kelča

Na krátke prechádzky je vhodný zalesnený vrch Čopánka (310 m) a breh nádrže, na dlhšie vychádzky sú primerané terény Šnidárky na severovýchod a východ od obce Nová Kelča. Od salaša Alpina nimi prechádza modro značkovaná turistická cesta do Tokajíka, z Holčíkoviec vedie cez Kelčianky červene značkovaná turistická cesta do obce Závada.
Túra „K pamätníkom SNP v Tokajíku“
Autobusom do obce Tokajík. Po obhliadke pamätníka a pamätnej izby podľa modrej značky k pamätníku 32 zavraždených občanov severne nad obcou. Značkovaná cesta pokračuje ďalej do Brusnice a Stropkova. Čítajte viac...

Východisko RS Valkov


Strediskom vedie zelene a žlto značkovaná cesta. Valkov má veľmi dobré turistické zázemie. Na prechádzky je vhodné bezprostredné okolie vodného diela a zalesnené priestranstvá smerom na západ, sever a juh. Vrcholové lúky i holiny poskytujú pekné čiastkové výhľady. Príťažlivé sú vychádzky do okolia Grófne, Vysokane, Lysej hory. Na chrbty okolitej pahorkatiny výstupy z oboch strán sú pomerne strmé a miestami namáhavejšie.
Túra „Grófňa – trepecký kostolík“
Čítajte viac...